So sánh tính năng: USB Type-C chuẩn USB 3.1 với Lenovo USB-C to Ethernet Lan