So sánh tính năng: HP USB-C to USB 3 Adapter với Surface Pro 4 | Pro 5 Screen Protector...

300.000 ₫
299.000 ₫

Chức năng khác

   
Tính năng đặc biệt -
  •  Được thiết kế đặc biệt cho Microsoft Surface Pro 4/ Pro 5 12.3 inch